Nhập số báo danh - Chọn khu vực

Thí sinh sử dụng công cụ này để tra cứu thứ hạng điểm thi của mình tương ứng với từng khối và từng khu vực quan tâm từ một cổng truy cập duy nhất – trên cơ sở đó có thể dự đoán tương đối về khả năng trúng tuyển của mình.
Nguồn dữ liệu để tính toán được tham khảo từ kết quả thi PTTH Quốc Gia 2016.
Công cụ này hiện chỉ hỗ trợ trong phạm vi:
+ Xét tuyển theo 5 khối truyền thống: A (Toán, Lý, Hóa), A1 (Toán, Lý, Tiếng Anh), B (Toán, Hóa, Sinh), C (Văn, Sử, Địa), D1 (Văn, Toán, Tiếng Anh)
+ Cách tính điểm xét tuyển truyền thống, dựa trên tổng điểm 3 môn không tính hệ số và cộng thêm điểm ưu tiên.